The Backwards Blouse


- ״תגידי, קלטת את הקטע שלהן עם החולצות ההפוכות?״ חברתי האהובה גלית כהן תסלח לי אם הציטוט שלה לא ממש מדוייק, אבל הוא די נאמן למקור
- "לא, מי זה ׳הן׳?" שאלתי. זה אמנם קצת מביך, אבל גלית היא פאשניסטה בפני עצמה ואינסטגרמרית רצינית ומכל מלמדיי השכלתי.
- "שולחת לך", חדת העין מעבירה לי כמה תמונות שצדה באינסטגרם, "את חייבת לכתוב על זה". 

Share:

amazon

© Hey.Fa.iT | by Shiri Wizner | All rights reserved.
Blogger Template Developed by pipdig