going underground

אני חיה פה כבר למעלה מעשור, ומעולם לא ירדתי לרכבת התחתית. אני לא ממש צריכה אותה (זה לא ניו-יורק פה, וכאן רובנו עושים הכול ברכב) ועם 6 תחנות היא לא ממש משרתת את כל תושבי העיר, ועדיין -כל הדיבורים והדרמה (וההיסטריה) מהבנייה של הרכבת הקלה בתל אביב, הזכירה לי - היי! לנו יש סבוויי!!! רגע, לא. רק לנו יש סבוויי. אמיתית כזו, שגם נוסעת מתחת לאדמה, ועוד בשיפוע של ההר! (וכשחפרו אותה, אי אז לפני יותר מ-60 שנה, לא היו שידורים חיים ופריצות לשידור בסגנון ״אני כאן, יונית, כשבעוד דקות מספר יחלו לעבוד הטרקטורים על בניית הרכבת הקלה..״).
Share:

amazon

© Hey.Fa.iT | by Shiri Wizner | All rights reserved.
Blogger Template Developed by pipdig